Visa produkter i

Intresselista

 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Slitskyddsplywood


Slitskyddsplywood (pris/skiva)


WBP-limmad slitskyddsplywood.
Info Slitskyddsplywood                      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6,5 x 1220 x 2500 Slitskydd 6½x1220x2500 Blå 200g RAL 5010 ncs-s 4550-R90B 813
6,5 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 454
6,5 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 557
6,5 x 1250 x 2500 Smooth Mesh 6½x1250x2500 Svart 120g/120g 100% PEFC Cert 997
6,5 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 985
6,5 x 1525 x 3050 Wisa Multiwall, Björk Vit/Vit 5-ply Produktinfo 1 953
6,5 x 1810 x 3810 Koskideck Wire/slät Björk 5-ply, Finns endast i Skelefteå 2 430
9 x 1250 x 2500 Wira/Film Brun 568
9 x 1250 x 2500 Smooth Mesh 9x1250x2500 Svart 120g/120g 100% PEFC Cert 1 035
9 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Grå 1 052
9 x 1525 x 1850 Björk Wira Stone Grey/Film Brun Carb 2 1 029
9 x 1525 x 3050 Björk Wira Stone Grey/Film Brun Carb 2 1 209
9 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 1 307
9 x 1525 x 3050 Wisa-Hexa grip Björk Grå 7-ply 1 773
9 x 1525 x 3050 Wisa Multifloor, Björk Rippel Grå 7-ply 2 472
9 x 1850 x 3050 Wisa-Hexa grip Björk Grå 7-ply 2 708
12 x 1250 x 2500 Wira/Film Brun 670
12 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Brun 1 052
12 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Grå 1 300
12 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk. 1 157
12 x 1525 x 3050 Wisa Multifloor, Björk Rippel Grå 9-ply 3 124
12 x 1525 x 3660 Wira/slät Björk 2 176
12 x 1800 x 3300 Wira/Slät 2 259
12 x 1850 x 3850 Wira/slät Björk 3 452
12 x 1880 x 4000 Koskicrown/slät Björk 9-ply 4 221
15 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 900
15 x 1250 x 2500 Hexa-mönster 1 169
15 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 1 572
18 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 906
18 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 1 541
18 x 1525 x 3050 Hexa/Film Ljusgrå 2 109
21 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 1 056
21 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 1 798
24 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 1 215
24 x 1500 x 2500 Wira/slät Björk 2 675
24 x 1525 x 3050 Wira/Slät Björk 2 607
27 x 1250 x 2500 Wira/slät Björk 1 899
30 x 1500 x 2500 Wira/slät Björk 3 027
30 x 1525 x 2120 Fasad 4 kant undersid 4 420
30 x 1525 x 3050 Wira/slät Björk 3 354
50 x 750 x 750 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 1 075
50 x 1000 x 1000 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 2 142
50 x 1500 x 1500 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 4 581

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood (pris/skiva)

För avancerad formgjutning och byggnation. Exteriörlimmad fullbjörk, Film/Film Färg: Brun om annat inte anges.
Info Formplywood         
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6,5 x 1250 x 2500 459
9 x 1200 x 2500 Ljusgrå 761
9 x 1200 x 2700 Ljusgrå 588
9 x 1200 x 2700 Gul/Brun 944
9 x 1250 x 2500 573
9 x 1250 x 2500 Svart 615
12 x 600 x 2500 353
12 x 1200 x 1200 321
12 x 1200 x 2500 666
12 x 1250 x 2500 681
15 x 1200 x 2500 760
15 x 1250 x 2500 776
18 x 600 x 2500 474
18 x 1200 x 2500 895
18 x 1250 x 2500 915
21 x 1200 x 2500 1 044
21 x 1250 x 2500 1 066
24 x 1250 x 2500 1 226

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood (pris/skiva)

För byggnation, våtutrymmen etc. Exteriörlimmad fullbjörk. Film/Film Brun   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1500 x 3000 877
12 x 1500 x 3000 1 035
15 x 1500 x 3000 1 183
18 x 1500 x 3000 1 381
21 x 1500 x 3000 1 611

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood-Poppel/Gran (pris/skiva)

Exteriörlimmad  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
12 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 450
12 x 1200 x 2500 Gran Brun 677
15 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 523
18 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 621

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood 220g film brun (pris/skiva)

Exteriörlimmad  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
12 x 1250 x 2500 Björkkärna 600
18 x 1250 x 2500 Björkkärna 770
21 x 1250 x 2500 Björkkärna 950

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Gul formplywood, WBP (pris/skiva)

WBP ?. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2700 Björkärna gul sida 167g/mörbrun sida 120 g 982

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lantbruksplywood (pris/skiva)

 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2500 Björkärna gul/gul sida 167 g 988
15 x 1200 x 2700 Björkärna gul/gul sida 167 g 1 497

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Karosseriplywood (pris/skiva)

Helbjörk, Exteriör   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6,5 x 1525 x 3050 Wisa Multiwall, Björk Vit/Vit 5-ply Produktinfo 1 953
9 x 1200 x 2500 Ljusgrå , slät 2-sidor 908
9 x 1200 x 2500 Vit, slät 2-sidor 908
12 x 1525 x 3050 Brun, Slät 2-sidor 1 541
15 x 1525 x 3050 Brun, Slät 2-sidor 1 734
18 x 1525 x 2500 Brun, Slät 2-sidor 1 613

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.
> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Svanen

> Affärsvillkor

> GDPR & Webvillkor

Sales outside Sweden

> Fakturabetalning

> EU-betalning

> Reklamation (Complaints)

> Tvistlösning

> Vanliga frågor (QnA)

> Så fungerar webhandeln

> Showroom

> Calexico Outlet

> Kontakt

> Om oss

> The Wood Log

icon Wood Music