Intresselista

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Björkplywood


Flygplansplywood (pris/skiva)

Tunna svarvade sammanpressade björkfaner. WBP-limmad   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
1 x 1550 x 1550 Björk AB/B 3-ply WBP-lim 753
1,5 x 1550 x 1550 Björk AB/B 3-ply WBP-lim 696
2 x 1550 x 1550 Björk AB/B 4-ply WBP-lim 836
2,5 x 1550 x 1550 Björk AB/B 4-ply WBP-lim 1 048
3 x 1550 x 1550 Björk AB/B 6-ply WBP-lim 1 119

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Björkplywood exteriörlimmad, längsfanerad (pris/skiva)

Info Björkplywood                   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1220 x 2440 C/C 233
4 x 1220 x 2440 BB/C 279
4 x 1220 x 2440 BB/BB 303
4 x 1220 x 2440 B/BB 521
6 x 1220 x 2440 C/C 267
6 x 1220 x 2440 BB/C 319
6 x 1220 x 2440 BB/BB 346
6 x 1220 x 2440 B/BB 587
8 x 1220 x 2440 C/C 321
9 x 1220 x 2440 C/C 348
9 x 1220 x 2440 BB/C 402
9 x 1220 x 2440 BB/BB 441
9 x 1220 x 2440 B/BB 753
12 x 1220 x 2440 C/C 420
12 x 1220 x 2440 BB/C 495
12 x 1220 x 2440 BB/BB 546
12 x 1220 x 2440 B/BB 922
15 x 1220 x 2440 C/C 495
15 x 1220 x 2440 BB/C 576
15 x 1220 x 2440 BB/BB 645
15 x 1220 x 2440 B/BB 1 073
18 x 1220 x 2440 C/C 580
18 x 1220 x 2440 BB/C 674
18 x 1220 x 2440 BB/BB 753
18 x 1220 x 2440 B/BB 1 230
18 x 1525 x 3050 BB/BB 1 248
21 x 1220 x 2440 C/C 675
21 x 1220 x 2440 BB/C 787
21 x 1220 x 2440 BB/BB 879
21 x 1220 x 2440 B/BB 1 433
24 x 1220 x 2440 C/C 783
24 x 1220 x 2440 BB/C 920
24 x 1220 x 2440 BB/BB 1 005
24 x 1220 x 2440 B/BB 1 658
27 x 1220 x 2440 C/C 882
27 x 1220 x 2440 BB/BB 1 131
30 x 1220 x 2440 BB/BB PEFC 1 761

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood Björk interiörlimmad (pris/skiva)

B/BB, BB/BB, BB/C, C/C?.
Info Björkplywood                 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
3 x 1525 x 1525 BB/BB 116
4 x 1525 x 1525 C/C 101
4 x 1525 x 1525 BB/C 125
4 x 1525 x 1525 BB/BB 134
4 x 1525 x 1525 B/BB 179
6 x 1525 x 1525 C/C 146
6 x 1525 x 1525 BB/C 168
6 x 1525 x 1525 BB/BB 180
6 x 1525 x 1525 B/BB 231
8 x 1525 x 1525 C/C 186
9 x 1525 x 1525 C/C 206
9 x 1525 x 1525 BB/C 225
9 x 1525 x 1525 BB/BB 240
9 x 1525 x 1525 B/BB 308
12 x 1525 x 1525 C/C 265
12 x 1525 x 1525 BB/C 276
12 x 1525 x 1525 BB/BB 290
12 x 1525 x 1525 B/BB 380
15 x 1525 x 1525 C/C 326
15 x 1525 x 1525 BB/C 341
15 x 1525 x 1525 BB/BB 360
15 x 1525 x 1525 B/BB 465
18 x 1525 x 1525 C/C 391
18 x 1525 x 1525 BB/C 407
18 x 1525 x 1525 BB/BB 432
18 x 1525 x 1525 B/BB 558
21 x 1525 x 1525 C/C 465
21 x 1525 x 1525 BB/C 486
21 x 1525 x 1525 BB/BB 512
21 x 1525 x 1525 B/BB 665
24 x 1525 x 1525 C/C 546
24 x 1525 x 1525 BB/C 567
24 x 1525 x 1525 BB/BB 612
24 x 1525 x 1525 B/BB 773

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood Björk Tvärfanerad, Exteriör (pris/skiva)

BB/BB, C/C?.
Info Björkplywood           
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1250 x 2500 B/BB, TVÄR, WBP LIM 518
4 x 1525 x 3050 BB/BB PEFC 670
6 x 1250 x 2500 BB/BB 3.78 kg/m2 394
6,5 x 1525 x 3050 C/C 499
6,5 x 1525 x 3050 BB/BB 625
8 x 1525 x 3050 C/C 562
9 x 1250 x 2500 BB/BB, TVÄR, WBP LIM 540
9 x 1525 x 3050 BB/BB 722
12 x 1250 x 2500 BB/BB 7.56 kg/m2 669
12 x 1525 x 3050 C/C 715
12 x 1525 x 3050 BB/BB 906
15 x 1250 x 2500 BB/BB 9.45 kg/m2 793
15 x 1525 x 3050 BB/BB 1 062
18 x 1250 x 2500 C/C FSC 720
18 x 1250 x 2500 BB/BB 11.34 kg/m2 1 007
18 x 1525 x 3050 BB/BB 1 248
21 x 1250 x 2500 BB/BB 1 181
21 x 1525 x 3050 BB/BB 1 455
24 x 1525 x 3050 BB/BB 1 671
27 x 1525 x 3050 BB/BB PEFC 2 493
30 x 1250 x 2500 BB/BB 18,19kg/m2 1 564

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.
> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Svanen

> Calexico blogg

> Så fungerar webhandeln

> Vanliga frågor (QnA)

> Affärsvillkor

> Fakturabetalning

> Int. betalning

> Tvistlösning

> Kontakt

> Om oss

> Webvillkor & policy

icon Wood Music