IntresselistaKöpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Sibirisk lärkLat. Larix Sibirica

Vår Sibiriska Lärk är tätvuxen med stor andel kärnträ, ej att förväxla med Europeisk Lärk.

Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl.a. på grund av högt innehåll av syra och harts.

Lärken sorteras första gången vid sågning i Ryssland där kvalitet 5 och 6 sorteras bort.

När hyvling görs i Sverige sker ytterligare sortering för att säkerställa kvaliteten. Lärken saluförs i kvalitetssortering 1-4 (http://clxcwd.se/laerkkval) och är FSC märkt.

YTBEHANDLING: Träet kan användas obehandlat eller oljas med trallolja för Lärk; oljan bör innehålla fungicider mot svamp och ha en torrhalt runt 60% samt innehålla färgpigment.
Vi kan också erbjuda Sioo:x-behandling som är ett svenskutvecklat miljövänligt träskydd som ger ett slitstarkt ytskikt med en vacker jämn silvergrå yta. Alla fyra sidor blir behandlade. Prisexempel för att behandla 100 LPM 28x120 Lärktrall, 2350 kr inkl. Moms.
Mer info: http://sioox.se/

MONTERING: För infästning skall rostfri trallskruv användas i en kvalitet från A2 till A4, då detta minskar risken för missfärgning. Välj A4-kvalitet i miljöer som innebär större risk för korrosion. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Rekommenderad längd på trallskruven för en 28 mm trall är minst 65 mm. För att tillse att brädornas ändar har rät vinkel och för att minimera sprickbildning i brädornas ändar skall alla brädor ändkapas före montering. Vi rekommenderar ett regelavstånd på 500 mm. Skruva varje trallbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Montera trallen med kärnsidan vänd uppåt och med minst 6 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning, i indirekt kontakt med trallen vara utförda i rostfritt stål. Förvara trallen skyddad från direkt sol och regn, och sörj för god genomluftning. Acklimatisera trallen till de förutsättningar som skall gälla vid monteringstillfället.
Lärk - Trall (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
Produktblad + Montage              
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
T-Clips. Avsedd för lärktrall 28x145mm med dold infästning. 7
22 x 95 x 3000 30
22 x 95 x 3600 50
22 x 95 x 4000 30
22 x 95 x 4200 34
28 x 120 KVALITET 1-4, FSC MIX 70% Order från 100 lpm 39
28 x 120 KVALITET 1-4, FSC MIX 70% Order mindre än 100 lpm 43
28 x 145 LÄRK SIBIRISK TRALL, AVSEDD FÖR DOLD INFÄSTNING, LÄNGDER ENDAST 4,00 M, ÅTGÅNG 7 LPM/M2, FSC 100% 43
28 x 145 x 3000 rillad 57
28 x 145 x 3600 rillad 60
28 x 145 x 3900 rillad 60
28 x 145 x 4000 Avsedd för dold infästning, åtgång 7 lpm/kvm. Fäst med T-clips. 43
28 x 145 x 4000 rillad 57
28 x 145 x 5100 52
28 x 145 x 5400 57
28 x 145 x 5400 rillad 66
28 x 145 x 5700 52
28 x 145 x 5700 rillad 66
34 x 145 KVALITET 1-4, FSC 100% Order från 100 lpm 57
34 x 145 KVALITET 1-4, FSC 100% Order mindre än 100 lpm 66
34 x 120 x 5400 58
34 x 145 x 3000 71
34 x 145 x 4000 71
34 x 145 x 4500 59
34 x 145 x 4800 65
34 x 145 x 5100 71
34 x 145 x 5400 70
34 x 145 x 5700 71

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Klädselbräda (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
21 x 93 FINSÅGAD, KVALITET 1-4,FSC 100%. Baksida spårad. 33
21 x 118 FINSÅGAD, KVALITET 1-4,FSC 100% Baksida spårad. 42
21 x 143 FINSÅGAD, KVALITET 1-4,FSC 100% Baksida spårad. 50

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Stolpe (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
70 x 70 Runda hörn, Hyvlat 89
90 x 90 Runda hörn, Hyvlat 128
150 x 150 Raka hörn, Sågat 391

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Regel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
45 x 45 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4. Hyvlad runt om. 31
45 x 70 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4 Hyvlad runt om. 47
45 x 95 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4. Hyvlad runt om. 61
45 x 120 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4. Hyvlad runt om. 76
45 x 145 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4. Hyvlad runt om. 92
45 x 170 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-5. Hyvlad runt om. 110
45 x 195 FSC 100%, REGEL, SF KVALITET 1-4. Hyvlad runt om. 126
45 x 170 x 3000 124
45 x 170 x 3300 146
45 x 170 x 3600 124
45 x 170 x 3900 128
45 x 170 x 4000 119

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Panel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.         
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
16 x 120 x 4500 FJÄLLPANEL 30
16 x 120 x 5400 FJÄLLPANEL 36
16 x 120 x 5700 FJÄLLPANEL 36
21 x 118 Finsågad, Dubbel fas falspanel, ÅTGÅNG 9,7 LPM/M2, FSC 100% Order från 100 lpm 40
21 x 118 Finsågad, Dubbel fas falspanel, ÅTGÅNG 9,7 LPM/M2, FSC 100% Order mindre än 100 lpm 40
21 x 143 Finsågad, enkelfas falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100%. Order från 100 lpm 38
21 x 143 Finsågad, Rakkantad falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100% Order från 100 lpm 42
21 x 143 Finsågad, Dubbel fas falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100% Order från 100 lpm 42
21 x 143 Finsågad, Rakkantad falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100% Order mindre än 100 lpm 46
21 x 143 Finsågad, enkelfas falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100%. Order mindre än 100 lpm 48
21 x 143 Finsågad, Dubbel fas falspanel, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC 100% Order mindre än 100 lpm 49
22 x 120 x 3000 Panel enkelfas 40
22 x 120 x 3600 Panel enkelfas 47
22 x 145 x 4200 Panel dubbelfas 48
22 x 145 x 4800 Panel dubbelfas 48
22 x 145 x 5100 Panel dubbelfas 56
22 x 145 x 5400 Panel dubbelfas 48
28 x 70 x 3900 Parallellogram/glespanel 30

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Staketprofil (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 23
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 28
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 28
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 30

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Spalje (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
22 x 45 x 3000 32
22 x 45 x 3900 32
22 x 45 x 4000 32
22 x 45 x 4200 32
22 x 45 x 4500 32
22 x 45 x 5100 32
22 x 45 x 5400 32
22 x 45 x 5700 32

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Handledare (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
34 x 145 x 4000 83

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - hyvlad (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
16 x 95 x 2700 18
16 x 95 x 3000 18
16 x 95 x 4000 18

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Okantad (pris/kvm)

Bredder mellan 200 och 250. Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
38 Okantad 569
50 Okantad 1 015

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Svanen

> Affärsvillkor

> GDPR & Webvillkor

Sales outside Sweden

> Fakturabetalning

> EU-betalning

> Reklamation (Complaints)

> Tvistlösning

> Vanliga frågor (QnA)

> Så fungerar webhandeln

> Showroom

> Calexico Outlet

> Kontakt

> Om oss

> The Wood Log

icon Wood Music