Visa produkter i

Intresselista

 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Sibirisk LärkLat. Larix Sibirica

Vår Sibiriska Lärk är tätvuxen med stor andel kärnträ, ej att förväxla med Europeisk Lärk.

Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl.a. på grund av högt innehåll av syra och harts.

Lärken sorteras första gången vid sågning i Ryssland där kvalitet 5 och 6 sorteras bort.

När hyvling görs i Sverige sker ytterligare sortering för att säkerställa kvaliteten. Lärken saluförs i kvalitetssortering 1-4 (http://clxcwd.se/laerkkval) och är FSC märkt.

YTBEHANDLING: Träet kan användas obehandlat eller oljas med trallolja för Lärk; oljan bör innehålla fungicider mot svamp och ha en torrhalt runt 60% samt innehålla färgpigment.
Vi kan också erbjuda Sioo:x-behandling som är ett svenskutvecklat miljövänligt träskydd som ger ett slitstarkt ytskikt med en vacker jämn silvergrå yta. Alla fyra sidor blir behandlade. Prisexempel för att behandla 100 LPM 28x120 Lärktrall, 2350 kr inkl. Moms.
Mer info: http://sioox.se/

MONTERING: För infästning skall rostfri trallskruv användas i en kvalitet från A2 till A4, då detta minskar risken för missfärgning. Välj A4-kvalitet i miljöer som innebär större risk för korrosion. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Rekommenderad längd på trallskruven för en 28 mm trall är minst 65 mm. För att tillse att brädornas ändar har rät vinkel och för att minimera sprickbildning i brädornas ändar skall alla brädor ändkapas före montering. Vi rekommenderar ett regelavstånd på 500 mm. Skruva varje trallbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Montera trallen med kärnsidan vänd uppåt och med minst 6 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning, i indirekt kontakt med trallen vara utförda i rostfritt stål. Förvara trallen skyddad från direkt sol och regn, och sörj för god genomluftning. Acklimatisera trallen till de förutsättningar som skall gälla vid monteringstillfället.
Lärk - Trall (pris/lpm)

Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibirien vilket ger trädet högt innehåll av kåda, garvsyra och harts; det ger den Sibiriska lärken högt rötmotstånd. Lärkens hårdhet(densitet) är hög jämfört med andra barrträd och den mekaniska egenskapen ca 30% högre än hos andra barrträd.
Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
Produktblad + Montage           
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
22 x 95 x 3000 39
22 x 95 x 3600 39
22 x 95 x 4000 39
28 x 120 TRALL, ÅTGÅNG 8 LPM/M2, FSC MIX 70% 41
28 x 145 x 3000 rillad 51
28 x 145 x 3600 rillad 51
28 x 145 x 3900 rillad 53
28 x 145 x 4000 rillad 51
28 x 145 x 5100 47
28 x 145 x 5400 47
28 x 145 x 5400 rillad 54
28 x 145 x 5700 47
28 x 145 x 5700 rillad 53
34 x 145 TRALL, ÅTGÅNG 6,7 LPM/M2, FSC MIX 70% 63
34 x 120 x 5400 51
34 x 145 x 3000 59
34 x 145 x 4000 59
34 x 145 x 4500 64
34 x 145 x 4800 64
34 x 145 x 5100 64
34 x 145 x 5400 64
34 x 145 x 5700 64

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Klädselbräda (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
21 x 93 KLÄDSELBRÄDA FINSÅGAD, FSC MIX 70% 37
21 x 118 KLÄDSELBRÄDA FINSÅGAD, FSC MIX 70% 46
21 x 143 KLÄDSELBRÄDA FINSÅGAD, FSC MIX 70% 54

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Stolpe (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
70 x 70 Runda hörn, Hyvlat 92
90 x 90 STOLPE, HYVLAD, FSC MIX 70% 133
150 x 150 STOLPE, SÅGAD, FALLANDE LÄNGDER 374

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Regel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
45 x 45 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 33
45 x 70 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 51
45 x 95 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 65
45 x 120 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 81
45 x 145 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 105
45 x 170 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 118
45 x 195 REGEL, HYVLAD, FSC MIX 70% 135
45 x 170 x 3000 123
45 x 170 x 3300 123
45 x 170 x 3600 123
45 x 170 x 3900 123
45 x 170 x 4000 123

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Panel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.       
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
16 x 120 x 4500 FJÄLLPANEL 39
16 x 120 x 5400 FJÄLLPANEL 39
16 x 120 x 5700 FJÄLLPANEL 39
21 x 118 PANEL, FINSÅGAD, DUBBEL FAS FALSPANEL, ÅTGÅNG 9,2 LPM/M2, FSC MIX 70% 44
21 x 143 PANEL, FINSÅGAD, DUBBEL FAS FALSPANEL, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC MIX 70% 52
21 x 143 PANEL, FINSÅGAD, ENKELFAS FALSPANEL, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC MIX 70% 52
21 x 143 PANEL, FINSÅGAD, RAKKANTAD FALSPANEL, ÅTGÅNG 7,8 LPM/M2, FSC MIX 70% 52
22 x 120 x 3000 Panel enkelfas 43
22 x 120 x 3600 Panel enkelfas 43
22 x 145 x 4200 Panel dubbelfas 59
22 x 145 x 4800 Panel dubbelfas 50
22 x 145 x 5100 Panel dubbelfas 59
22 x 145 x 5400 Panel dubbelfas 59
28 x 70 x 3900 Parallellogram/glespanel 41

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Staketprofil (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 24
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 34
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 34
26 x 34 x 45 Lärk Staketprofil 38

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Spalje (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
22 x 45 x 3000 33
22 x 45 x 3900 33
22 x 45 x 4000 33
22 x 45 x 4200 36
22 x 45 x 4500 36
22 x 45 x 5100 36
22 x 45 x 5400 36
22 x 45 x 5700 36

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Handledare (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
34 x 145 ÖVERLIGGARE TILL RÄCKE RUNDAD ÖVERDEL, FSC MIX 70% 82

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - hyvlad (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
16 x 95 x 2700 21
16 x 95 x 3000 19
16 x 95 x 4000 21

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lärk - Okantad (pris/kvm)

Bredder mellan 200 och 250. Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
38 Okantad 569
50 Okantad 1 015

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Svanen

> Affärsvillkor

> GDPR & Webvillkor

Sales outside Sweden

> Fakturabetalning

> EU-betalning

> Reklamation (Complaints)

> Tvistlösning

> Vanliga frågor (QnA)

> Så fungerar webhandeln

> Showroom

> Calexico Outlet

> Kontakt

> Om oss

> The Wood Log

icon Wood Music