Vi uppdaterar nu hemsidans priser, skillnad i offert & order kan förekomma.


Intresselista

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Slitskyddsplywood


Slitskyddsplywood mörkbrun (pris/skiva)


Skivorna har en slät sida och en wiramönstrad sida (W/S).
Info Slitskyddsplywood               
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6,5 x 1250 x 2500 507
6,5 x 1250 x 2500 424
6,5 x 1525 x 3050 1 034
9 x 1250 x 2500 569
9 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Grå 1 019
9 x 1525 x 3050 1 256
12 x 1250 x 2500 709
12 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Grå 1 255
12 x 1250 x 2500 Hexa-mönster - Brun 934
12 x 1525 x 3050 1 037
12 x 1525 x 3660 1 829
12 x 1800 x 3300 Karat-mönster 2 059
12 x 1850 x 3850 2 917
15 x 1250 x 2500 827
15 x 1250 x 2500 Hexa-mönster 841
15 x 1525 x 3050 1 851
18 x 1250 x 2500 846
18 x 1525 x 3050 1 384
21 x 1250 x 2500 988
21 x 1525 x 3050 1 615
24 x 1250 x 2500 1 137
24 x 1500 x 2500 2 240
27 x 1250 x 2500 1 862
30 x 1500 x 2500 3 278
30 x 1525 x 2120 Fasad 4 kant undersid 2 932
30 x 1525 x 3050 3 804
50 x 750 x 750 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 1 304
50 x 1000 x 1000 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 2 317
50 x 1500 x 1500 Stödbensplatta, Wira/Wira, kapade hörn PEFC 5 213

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Karroseriplywood (pris/skiva)

Helbjörk, Exteriör   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2500 Ljusgrå , slät 2-sidor 778
9 x 1200 x 2500 Vit, slät 2-sidor 778
12 x 1525 x 3050 Brun, Slät 2-sidor 1 466
15 x 1525 x 3050 Brun, Slät 2-sidor 1 600
18 x 1525 x 2500 Brun, Slät 2-sidor 1 380

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood (pris/skiva)

För avancerad formgjutning och byggnation. Exteriörlimmad fullbjörk, Film/Film Brun.
Info Formplywood       
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6,5 x 1250 x 2500 446
9 x 1250 x 2500 556
12 x 600 x 2500 336
12 x 1200 x 1200 310
12 x 1200 x 2500 646
12 x 1250 x 2500 660
15 x 1200 x 2500 736
15 x 1250 x 2500 752
18 x 600 x 2500 451
18 x 1200 x 2500 868
18 x 1250 x 2500 886
21 x 1200 x 2500 1 012
21 x 1250 x 2500 1 034
24 x 1250 x 2500 1 193

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood (pris/skiva)

För byggnation, våtutrymmen etc. Exteriörlimmad fullbjörk. Film/Film Brun   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1500 x 3000 831
12 x 1500 x 3000 981
15 x 1500 x 3000 1 121
18 x 1500 x 3000 1 309
21 x 1500 x 3000 1 527

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood-Poppel/Gran (pris/skiva)

Exteriörlimmad  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
12 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 509
12 x 1200 x 2500 Gran Brun 702
15 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 506
18 x 1200 x 2500 Poppel Mörkbrun 615

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Formplywood 220g film brun (pris/skiva)

 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
12 x 1250 x 2500 Björkkärna 600
18 x 1250 x 2500 Björkkärna 770
21 x 1250 x 2500 Björkkärna 950

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Gul formplywood, WBP (pris/skiva)

WBP ?. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2700 Björkärna gul sida 167g/mörbrun sida 120 g 929

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Lantbruksplywood (pris/skiva)

 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2500 Björkärna gul/gul sida 167 g 773
15 x 1200 x 2700 Björkärna gul/gul sida 167 g 834

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.
> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Affärsvillkor

> Fakturabetalning

> Int. betalning

> Tvistlösning

> Kontakt

> Om oss

> Webvillkor & policy

icon Wood Music

Några av våra kunder...